Winnende team 2012:

This is it!!!

Op 2: Security

En op de 3e plaats: de Zeeuwse Meisjes

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Het winnende team 2011:
2Fast4You


 

Op de 2e plaats:

De Zeeuwse Meisjes

Op de 3e plaats:

Borders & Kelpie

 

 

Pick Your Course - E-mail